Publicerad 9 juni 2022

Utmana ert arbete så här långt

Nu är en bra tidpunkt att ifrågasätta och utmana ert arbete så här långt. Vad säger magkänslan? Är ni på rätt spår eller behöver ni ta reda på mer? Prata igenom och ställ frågor till varandra om era utvecklingsområden. Ta hjälp av insikterna ni redan fått fram. På så sätt kan ni känna trygghet i att ert beslut utgår från insikter och inte antaganden.

Kanske känner ni redan nu att ni behöver prata med fler användare eller haft fokus på fel frågor. I så fall kan ni gå tillbaka till stegen ”Ringa in” och ”Undersöka” och omformulera er utmaning. Att inse att man är på fel väg är en stor insikt i sig. Genom att uppmärksamma det tidigt i processen undviker ni att ni utvecklar fel saker, som inte efterfrågas. I de flesta fall behöver man inte göra om allt, utan det räcker ofta med att komplettera materialet, med exempelvis fler intervjuer eller observationer.

Bedömer ni att ni är på rätt spår kan ni gå vidare till att prioritera era insikter och formulera ett utvecklingsområde som ni vill arbeta vidare med.