Publicerad 17 oktober 2022

Metod: Hitta mönster - skapa översikt och förstå

Det är lätt att känna sig överväldigad av all information från användarstudierna. Därför är det nu dags att samla ihop, dela med sig av och strukturera upp allt material och alla insikter ni fått ute på fältet. Att göra en mönsteranalys är både enkelt och svårt. Det är ett bra verktyg för att synliggöra mönster och teman i informationen och skapa en överblick av det insamlade materialet.

Tänk på att

 • Detta är en process som kan ta tid och man kan behöva gruppera om sina insikter flera gånger.
 • Lyfta upp det som är viktigt utifrån ett användarperspektiv.
 • Dela med er av tankar och insikter nära inpå användarstudierna, då ni fortfarande har era intryck och upplevelser färskt i minnet.
Ladda ner mall (PDF)
Hitta mönster.

Så här gör ni

1. Dela och sätt upp materialet

Skriv ner intressanta intryck och upplevelser från ert undersökningsmaterial på post-it-lappar. En rubrik per post-it-lapp. Citat, tankar, behov, förväntningar, överraskningar och annan intressant information. Ta med foton och annat relevant material.

2. Hitta mönster

Placera ut era post-it-lappar över en vägg eller stort ark papper och börja titta efter mönster eller gemensamma teman. Ställ er frågor som ex:

 • Var det många som talade om samma sak?
 • Var det någon som gjorde tvärtom?
 • Är det några beteenden som upprepas gång på gång?
 • Vilka teman är de mest självklara?

Börja nu att gruppera era insikter – post-it-lapparna, foton mm, och bygg upp en struktur med olika rubriker som sammanfattar de olika delarna i informationen. Rubrikerna skapar ni när ni börjar se mönster. Här är några exempel på rubriker men skapa även era egna så att de passar just er analys.

 • Vår användare: Vem följde ni?
 • Oväntade händelser: Vad var det mest minnesvärda som hände?
 • Motivation: Vad brydde sig användaren mest om i tjänsten eller förloppet?
 • Frustration: Vad ogillade eller gjorde användaren frustrerad?
 • Interaktioner: Insikter kring användarens möten med andra människor, interaktion med objekt, platser eller miljöer.

3. Hitta och namnge teman

Försök att omvandla de teman ni identifierat till lättförståeliga rubriker som ex ”hinner inte med”, ”otydlig information”, ”brist på utrymme” och så vidare. Fortsätt att sortera och gruppera informationen så att ni känner att ni fått med de viktigaste och mest intressanta delarna.

4. Välj fokusområden

Välj ut och skriv ner minst 5 identifierade fokusområden att ta vidare till nästa steg. Stäm av att de möter användarens behov.