Publicerad 11 april 2023

Metod: Tre prickar

Metoden Tre prickar hjälper er att gå från ett stort antal idéer till några stycken som ni vill fokusera på och testa med användare.

Den här metoden har ingen mall, det enda ni behöver är postit-lappar och små runda klistermärken i olika färger, alternativt olikfärgade tuschpennor.

Här kan ni med fördel bjuda in andra utanför kärnteamet att delta, exempelvis medarbetare, chefer eller användare.

Så här gör ni

  1. Samla alla idéer som ni tagit fram – en idé per postit-lapp.
  2. Enas om vilka prioriteringsgrunder ni ska utgå ifrån i ert urval, två eller tre olika variabler kan vara lagom. Värde för användaren bör alltid vara med, andra kan t.ex. vara innovationshöjd, genomförbarhet, skalbarhet.
  3. Tilldela varje variabel en färg. Exempelvis blå = värde för användare, grön = innovationshöjd.
  4. Nu har varje person tre prickar per färg att fördela på idéerna. Prickarna kan fördelas hur man vill, alla på en och samma idé eller spridda över många idéer. Räkna ihop prickarna och utgå ifrån resultatet när vi väljer ut vilka idéer ni ska ta vidare och testa. Om flera idéer har lika många röster – diskutera och gör ett gemensamt val.

Tips

  • Det är viktigt att alla får göra sina val utan att de bedöms av någon annan.
  • Det är lätt att man medvetet eller omedvetet vill prioritera idéer som är lätta att genomföra. Därför är det bra att ta vidare minst en idé som ni inte riktigt vet hur ni ska genomföra, men som ni bedömer har riktigt stor innovationshöjd och/eller kan ge riktigt stort värde för användaren.
  • Ett alternativ är att skapa en matris med två variabler, där idéerna placeras in, exempelvis med en axel för värde för användaren och en för innovationshöjd. Då kan ni föra en diskussion om idéerna medan ni placerar ut dem, därefter fördelar ni tre prickar var på era favoriter.