Publicerad 1 september 2023

Mall: Brygga Ringa in - Undersöka

Här handlar det om att dokumentera vad er utmaning handlar om och varför den är viktig. Ni formulerar också den utmaningsfråga som ni vill fortsätta arbeta med i Undersöka-steget.

Ladda ner mall (PDF)
Mall för att skapa en egen aktörskarta