Publicerad 28 november 2023

Statistik heltid vård och omsorg i kommun

Här hittar du tre diagram som ger en övergripande bild av Heltidsarbetande, Heltidsanställda och Genomsnittlig sysselsättningsgrad inom kommunens vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Du får också en snabb koll på hur den valda kommunen ligger till jämfört med riksmedelvärdet som här kallas Riket.

Välj den kommun som du vill se statistik för i rullgardinsmenyn vid respektive diagram.

Fler heltidsrelaterade nyckeltal, jämförelser mellan olika kommuner och utveckling över tid hittar du i Kolada.

Andel heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg

Andel heltidsanställda månadsavlönade inom omsorg

Genomsnittlig sysselsättningsgrad inom omsorg

Mer statistik om heltid

Om du vill ha fördjupad statistik om heltid i din kommun så hittar du mer i Kolada.

Statistik om heltid i Kolada