Publicerad 10 mars 2023

Samarbetsrum om Heltidsresan

Du som arbetar med heltidsfrågor i en kommun och region kan kommunicera med andra på en partsgemensam samarbetsyta oavsett om du är medarbetare, chef, fackligt förtroendevald, politiker, jobbar med HR-frågor eller bemannings- och organisationsfrågor.

Dela gärna med dig av erfarenheter, sprid goda exempel eller ställ frågor. Gruppen är sluten, det vill säga att endast medlemmar i gruppen kan se informationen.

Logga in i samarbetsrum

Ansök om medlemsskap till samarbetsrummet