Publicerad 4 oktober 2021

Måste man ta så kallade resurspass?

Först och främst vill vi poängtera att så kallade resurspass, inte är ett begrepp som centrala parter använder. Vi pratar om höjd grundbemanning och samplanering som innebär att ordinarie arbetstid kan förläggas på fler arbetsplatser än en, men vilket behöver föranledas av en ordentlig introduktion. Om man lokalt tillämpar att arbetstid förläggs på fler arbetsplatser än en, har man som anställd givetvis arbetsskyldighet på dessa pass och arbetsplatser.