Publicerad 4 oktober 2021

Har så kallade Hälsoscheman något med Heltidsresan att göra?

Nej! Hälsoscheman är inte en del av Heltidsresan. Vi pratar om hållbar arbetstidsförläggning och hur viktigt det är att lokala parter hittar sina lösningar. Genom att involvera de anställda kan man nå långt mer hållbara scheman.