Publicerad 10 maj 2023

Vad menar Lilla Edet med samma förutsättningar för heltids- och deltidsarbetande?

Det vi menar är att alla, oavsett sysselsättningsgrad, kommer arbeta på schema som är lagt utifrån verksamhetens behov. Detta gäller till exempel antal fridagar, start-och stopptider på schema, schemalagda resurspass med mera. Det enda som skiljer sig från heltidsanställda till deltidsanställda är antal arbetade timmar per månad (det finns en lång tradition av att deltidsanställda haft exempelvis fler fridagar).