Publicerad 10 maj 2023

Om man tackar ja till heltid, har man sedan någon möjlighet, förutom de som finns i laglig grund, att reducera sin arbetstid?

Nej, vi beviljar endast tjänstledighet som är lagstadgad, till exempel studieledighet och föräldraledighet. Detta beslut har vi tagit med anledning av att det är den faktiska arbetade tiden som skapar värde för våra brukare, inte vad varje person har för anställningsprocent i sitt anställningsavtal.