Publicerad 10 maj 2023

Hur har antalet arbetade timmar av ordinarie personal utvecklats, när ni har gått från 26 procent till 68 procent heltidsanställda, har det genererat fler arbetstimmar för ordinarie personal och har det tillfört värde för brukaren?

Detta har absolut genererat i många fler timmar som utförs av utbildade, erfarna och trygga undersköterskor. Ett exempel är från ett äldreboende där 1,5 årsarbetares frånvaro (3 personer som är 50 procent studielediga) täcks upp av kollegor från den egna enheten eller från andra enheter i samma hus. För bara några månader sedan hade alla dessa pass skickats in till oss på bemanningen och ersatts med timvikarier. Vi menar att varje timme vi kan bemanna med en trygg undersköterska skapar kvalitet för våra brukare!