Publicerad 10 maj 2023

Arbetar all nattpersonal inom äldreomsorgen heltid?

Nej, det gör de inte. De fick erbjudande om heltid precis som övriga och några valde att tacka ja!