Publicerad 10 maj 2023

Ni nämner att ökad grundbemanning i verksamheterna kan göra att sjukfrånvaro minskar, vad har ni för grundbemanning idag inom särskilt boende Äldre?

Vår grundbemanning för äldre ligger på runt 0,7.