Publicerad 10 maj 2023

Kan vem som helst gå in och läsa dokumenten på Halmstad kommuns webbplats?

Nej tyvärr, merparten finns på vårt intranät. Om det är något särskilt ni efterfrågar så kan ni vända er till halmstad.se. Då besvarar vi och skickar det material som ni efterfrågar.