Publicerad 10 maj 2023

Hade deltidsanställda maximalt med arbetspass innan införandet av heltid?

Från och med att vi implementerat det nya arbetstidsavtalet är tanken att deltidsanställda har samma antal arbetspass som heltidsanställda, det vill säga 19 arbetsdagar på 4 veckor. Undantag finns på vissa arbetsplatser som fortfarande har lite längre arbetspass än 8 timmar. Tidigare hade deltidsanställda oftast färre arbetspass.