Publicerad 1 december 2022

Skulle man kunna få ett utkast på hur ett sådant nyhetsblad kan se ut då ni informerat om Heltidsresan?

Bifogas ett nyhetsbrev på temat heltid, fler finns och nyhetsbrev ges ut varje månad med olika teman.