Publicerad 1 december 2022

Hur har ni klarat er ekonomiskt med fler heltider?

Det har kostat mer och vi har fått mer medel i budgeten. Svårt dock att veta exakt då vi har så höga sjuktal nu under pandemiåren. Vi vet inte riktigt vilka kostnader som hänför sig till vad.