Publicerad 1 december 2022

Har Smedjebacken hållit budget? Kostnad?

Vi har tufft att hålla budgeten trots att vi har fått mer medel, att införa heltid för alla kostar.