Publicerad 1 december 2022

Har ni ökat grundbemanningen när ni har tagit bort de delade turerna? Har ni fått en ökning av resurser på vardagarna och hur använder ni dem?

Ja den är ökad och ibland har vi svårt att använda tiden effektivt på eftermiddagarna på vardagarna, det måste vi jobba vidare med, t ex flytta en del arbetsuppgifter samt använda tiden till kompetensutveckling med mera.