Publicerad 1 december 2022

Är det många som begärt tjänstledighet för att gå ner i tid. Hur många anställda är ni inom äldreomsorgen. Jobbar ni lika inom LSS verksamhet?

Inte så många har begärt tjänstledigt. Vi är ca 230 personer som arbetar inom ÄO med omvårdnadsarbete. LSS jobbar inte likadant, de har årsarbetstid och fasta scheman samt inte rena nattjänster.