Publicerad 14 januari 2022

Vad har de gruppansvariga för ansvar?

De ansvarar för att sammanställa kontaktpersonsskap, se över planering och schema med samordnare och övriga kollegor samt undertecknad, delta på kvalitetsmöten, ansvariga för att schema är klart ifrån teamet tills det att samordnare tar över och fördelar TTF:er, de kan vara ansvariga/behjälpliga vid arbetsplatsträffar. Skapa struktur i sin grupp. Har ett övergripande ansvar för respektive grupp.