Publicerad 14 januari 2022

Ni nämnde årsarbetstid, är det något ni förespråkar i samband med heltid? Har ni ett lokalt avtal om detta? Ser ni några nackdelar med årsarbetstid? Och hur har ni löst det? Berätta gärna mer om hur ni arbetar med årsarbetstid

Vi har ett årsarbetstidsavtal (ramavtal) i kommunen och vi har brutit ned det hos oss på vår enhet hur vill arbeta och tagit detta i samverkan. Jag följer upp med jämna mellanrum med mitt arbetslag. Jag anser att det fungerar alldeles utmärkt med heltid, men att det är av vikt att arbeta med ett oerhört flexibelt synsätt hos våra medarbetare och att de kan känna sig trygga med att få ut sin plustid i ledighet samt även ligga på minustid.