Publicerad 14 januari 2022

Hur många fler arbetsplatser kan ni gå till? Samplanering? Täcker ni först och främst er egen enhet?

Min hemtjänstenhet ingår i ett team som består av två hemtjänstenheter, boende och dagverksamhet. I förstahand täcker vi upp på vår egen enhet i andra hand på den andra hemtjänstenheten och i sista hand övriga verksamheter i teamet. Vid behov samplanerar vi med den andra hemtjänstenheten i teamet.