Publicerad 14 januari 2022

Hur löser ni akuta sjukluckor? Förväntas man finnas tillgänglig med sin årsarbetstid då?

Vi planerar med TTF ( i schema) som är tillgänglig tid så vi löser vår egen frånvaro på detta sätt.