Publicerad 14 januari 2022

Hur har ni kommit till den mognaden i gruppen? Det krävs en stor mognad i en grupp att kunna hantera dessa bitar

Vi har arbetat med UL och UGL utveckling av ledare samt av grupp och ledare, gjort GDQ analys av grupp och SDI strenght deployment inventory av oss som individer för ökad förståelse, jag försöker släppa så mycket ”ansvar” jag kan i min roll. Vi är självklart inte i hamn utan för mig är målet förståelse för en verksamhet och hur den fungerar och vem jag är och här menar jag alla med ”vem jag är” i mitt lag och hur jag som individ kan påverka, nu är vi mitt i en tillökning av nya medarbetare då pensionsavgångar etc skett, det gäller att arbeta processinriktat, förklara hur det kommer sig vi gör som vi gör, vad jag kan gynnas av till exempel årsarbetstid som individ-tillitsbaserat ledarskap, och en förståelse är på något sätt ”målet” eftersom det då blir begripligt vad vi gör. Det krävs tid, uthållighet och det tar tid med förändring.