Publicerad 14 januari 2022

Har kommunen implementerat ert arbetssätt i fler arbetsgrupper?

Man försöker finna vägar, vi har kommit olika långt, jag tror vi har kommit långt i vårt arbetslag.