Publicerad 14 januari 2022

Har det kommit in nya medarbetare och någon som tillfört sjukdagar slutat och därmed har sjuktalen minskat? Framgår ju inte varför sjuktalen minskat drastiskt.

Nej, det kan jag inte säga utan sjuktalen minskade i samband med förändrat arbetssätt, UGL utveckling av grupp och ledare har medfört ökad förståelse för varandra och varandras professioner vilket jag/vi tror har bidragit till minskade sjuktal, jag har inte gjort något annat arbete direkt riktat mot sjuktalen så att säga. Sen är det ju så att ibland på grund av olika medarbetare och sjukdomar så ökar och minskar talen men här kan vi se en direkt koppling kring förändringsarbetet.