Publicerad 14 januari 2022

Har alla medarbetare TTF eller är det enbart de som önskar gå upp i tjänstgöringsgrad som får dessa pass?

Alla har TTF, utom de som har 50% eller lägre (tv tjänst).