Publicerad 14 januari 2022

Finns det ramar för hur önskeschemana "får" läggas kopplat till hållbara scheman?

Schemana läggs utifrån verksamhetens behov. Därifrån sen personliga önskemål. Vi har byggt våra spelregler på kommunikation, om jag skulle se att någon lägger turer som inte är ”hållbara” utifrån hälsoperspektiv så får jag då ta tag i det. Man kan inte lägga till exempel 7-22 för att få vara lediga fler dagar vi har 9 fridagar och 19 pass per schemaperiod men visst om det fungerar och vi får ihop kan det bli mer eller mindre.