Publicerad 14 januari 2022

Att vara på flera arbetsplatser påverkar också arbetsuppgifter, planeringar kontaktmannaskap med mera. Hur ser man på detta utifrån arbetsmiljö och stress att inte hinna med?

Vi är faktiskt inte ute så mycket på andra enheter, vi plockar för det mesta hem vår tid och medarbetare är oerhört flexibla i att ta ut ledigheter i färdigt schema om vi skulle gå för högt, vi försöker även använda övertalig tid till kvalitetshöjande insatser på enheten, här handlar det också om att man hela tiden har en dialog med medarbetare och hur det kommer sig vi arbetar med överanställning och årsarbetstid hur vi kan nyttja det på bästa sätt och vad vi kan vinna som individer och grupp.