Publicerad 14 januari 2022

Hur många lediga dagar har ni på 4 veckor inom hemtjänsten?

På hemtjänsten i Kolsva har medarbetarna 38 arbetspass (som max) på 8 veckor.