Publicerad 14 januari 2022

Har ni något lokalt avtal om särskild arbetstidsmodell?

Nej, i nuläget följer vi HÖK – AB och det räcker i det stora hela. Tidigare fanns ett sk Årsarbetstidsavtal men endast på enheter i Kolsva. Till en början såg vi det som ett måste men successivt så har vi lämnat de tankarna. Det finns även andra kommuner som löser heltidsarbetet utan LOK/arbetstidsavtal.