Publicerad 14 januari 2022

Finns det exempel från Köping på förändringar i schema, förflyttning av arbetsuppgifter eller annan organisering som möjliggjort heltidsarbete?

Jag har tyvärr inget konkret exempel och jag är tyvärr ej heller något schemasnille men jag vet exempel på när våra medarbetare, med individuell schemaplanering, ges möjlighet och vi som arbetsgivare är tydliga så löser man många bekymmer med ohälsosamma scheman bland annat med minskande av rygg mot rygg-pass (kväll och sedan dag), färre arbetspass i följd och även i vissa fall färre delade turer. När det gäller förflyttning av arbetsuppgifter så är framför allt Organisera och Bemanna ett perfekt och fungerande processverktyg (även för cheferna). Många tror och säger att ”vi har ju redan sett över våra arbetsuppgifter och när vi utför de” men min erfarenhet är att det fortfarande finns utvecklingspotential på arbetsplatserna och att fler arbetsuppgifter kan flyttas om. Ge medarbetare, fackliga ombud och enhetscheferna en ram och möjlighet att komma på lösningar, så gör de ofta det.