Publicerad 14 januari 2022

Rekommenderar ni att inte ha arbetstidsavtal såsom årsarbetstid, time care med plus och minustid?

Ja. Inga LOK-avtal finns i Trosa och det finns inga tankar på att ordna med något sådant. TimeCare är ett schemasystem och inget lokalt avtal.