Publicerad 14 januari 2022

Hur har ni löst det för nattpersonalen som velat gå upp till heltid? Hur många % får medarbetarna max arbeta på natten och hur planerna ni resterande tid för att uppnå heltid?

Maximal tjänstgöringsgrad för alla medarbetare, dag som natt, är 100%. Nattpersonalen är anställda med tjänstgöring nattetid. Vi blandar inte dag/kväll och natt eftersom att det gäller olika arbetstidsmått för dag/kväll- och nattjänstgöring. Dag/kväll har 37 timmarsvecka och natt har 36timmar och 20 minuter per vecka.

Även nattpersonalen arbetar varannan helg. Helg är nätter mot lördag och söndag. Natten mot måndag är inte helg även om personalen kliver på söndag kväll.