Publicerad 14 januari 2022

Hur har ni lagt personalmöten för nattarna?

APT för nattpersonalen är schemalagda 19:30-21:30. Det blir lång dag för mig som chef men det bästa för medarbetarna. Medarbetarna är nöjda med att APT är schemalagt en tid som passar dem.