Publicerad 14 januari 2022

Har ni schemaperioder där man får lägga in ledigheter och önskemål, hur fungerar det?

Vi använder schemaperioder. Vårt schemasystem möjliggör tyvärr inte att medarbetare själva lägger in ledighet etc, därför meddelar personalen i dagsläget samordnare sina önskemål om ledighet/planerad frånvaro som då administrerar det.