Publicerad 10 maj 2023

Har sjukfrånvaron gått ner?

Det är för tidigt för att kunna utvärdera detta riktigt än tyvärr.