Publicerad 10 maj 2023

Vad har Halmstad gjort för förändringar i bemanningsplanering/schema för att kunna hålla heltid som norm och inom budgetramen?

Vi har tillsatt en del extra medel och resursinsatser framförallt till vår Socialförvaltning i samband med budget för åren 2021-2023.