Publicerad 10 maj 2023

Om behov finns, går personalen då mellan olika avdelningar?

Om det gäller mellan avdelningar på till exempel ett särskilt boende så fungerar det så. Resurspass används till detta. Mellan avdelningar inom olika verksamhetsområden förekommer det men är inte alls vanligt.