Publicerad 10 maj 2023

Har det uppstått stora kostnader för överkapacitet och följer ni kontinuerligt upp dessa kostnader?

Ja, vi följer upp dessa kostnader på olika sätt och i olika forum bland HR samt Ekonomer. Vi har även en styrgrupp för heltidsfrågor bestående av förvaltningschef och HR-direktör. Vi ser en del kostnadsökningar kopplat till vår förändringsresa samtidigt som vi ser att antalet timavlönade och att övertid inte minskar. För detta har vi satt igång en särskild intern utredning.