Publicerad 10 maj 2023

Fråga till Kommunal: Hur utbildar ni ombud samt medlemmar i de nya reglerna kring dygnsvila och finns det någon tidplan?

AG har tagit fram ett material som cheferna ska använda på arbetsplatsträffarna (APT). Vi är inte riktigt klara än med om vi skall informera partsgemensamt eller inte. I annat fall kommer vi utbilda i första hand våra arbetsplatsombud eller skyddsombud.