Publicerad 10 maj 2023

Erbjuder Halmstad kommun sin personal att kunna arbeta över förvaltningarna där man i till exempel schemaplanering arbeta både inom vård och omsorgsboende och arbeta på fritidshem på eftermiddagen?

Vi är inte där ännu, förutom inom daglig verksamhet och gruppboende inom LSS. Men tanken är att man ska kunna göra detta vid behov.