Publicerad 10 maj 2023

Är målet att 85 procent ska arbeta heltid eller att 85 procent av alla anställningar ska vara heltid?

Målet är att alla ska arbeta 85 procent.