Publicerad 1 december 2022

Vad ingår i bemanningshandboken och för vem är den ämnad?

Den är till för all personal inom ÄO, den innehåller alla riktlinjer och regler som vi har satt upp för schemaläggningen.