Publicerad 1 december 2022

Kan ni berätta mer eller dela med er av eventuella riktlinjer kring hur "halvfasta" scheman fungerar? Låter intressant!

Schemana justeras utifrån utbildningar, semestrar, sjukskrivningar på heltid eller partiellt med mera. I övrigt så försöker vi behålla passen från tidigare schemat. Det är alltid grafen med behovet som styr i först hand.