Publicerad 14 januari 2022

Vad har ni för heltidsmått för dag respektive natt?

37 och 36,33.