Publicerad 14 januari 2022

Kan ni se om sjukfrånvaron har sjunkit i er verksamhet? Trivsel, vad ser ni i enkäter och i samtal med medarbetare i det dagliga och i medarbetarsamtal? Kanske svårt att göra bedömning i och med pandemin?

Sjukfrånvaron har självklart ökat i och med pandemin som jag sa. Men i samtal med medarbetare så får jag till mig att man trivs, jag tror att mycket beror på att vi pratar, vi tar dialoger när de uppkommer, både jag och mina medarbetare, vi försöker att inte vänta och inget ämne är så att säga tabu, enkla saker i vardagen, ibland bjuder medarbetare på fika/tårta eller så gör jag det, vi gör gemensamma saker med jämna mellanrum, man ställer även upp på sin fritid de som vill, man upplever generellt man är bra på att berömma varandra, jag är ofta i lokalen, jag behöver inte vara där för att mina medarbetare skall känna jag är närvarande, men jag trivs när vi är tillsammans. Sen har vi svårigheter, jag har svårt att säga allt är toppen, för när är de det, jag är ganska kritisk till att säga att allt fungerar på bästa sätt, så klart det inte gör 😊 men vi har kommit väldigt långt och mina medarbetare säger till idag när vi har svårigheter och de försöker lösa det först innan de blandar in mig i vissa situationer, jag tror mycket på att man måste få känna man kan påverka och att man synliggörs.