Publicerad 14 januari 2022

Hur många personal är ni i varje grupp och hur många brukare hjälper varje grupp?

För närvarande disponerar vår enhet cirka 4 500 timmar per månad som vi fördelar på 3 grupper med 10 – 15 medarbetare per grupp. Varje grupp har ansvar för cirka 18 - 36 omsorgstagare plus larm och matdistribution.

Inom de tre grupperna arbetar vi sedan också med mindre grupperingar som utgår ifrån omsorgstagarnas behov, geografin och kontinuitet.