Publicerad 14 januari 2022

Hur har heltidsresan mottagits av nattpersonal inom hemtjänst? Vilka motsättningar mötte ni i början och hur har ni arbetat med dem?

Den resan är ju tyvärr inte riktigt i hamn än, utan de som önskade höja sin sysselsättningsgrad har gjort det på AVA (med goda resultat, ej ökad frånvaro) så deras grundtjänst ligger kvar i botten.